Kayseri Fýkralarý
 Bir birinden gzel ve komik Kayseri Fýkralarý
 
   
Kayseri Fýkralarý kategorisi iin 52 sonu bulundu
Hemþehri »  19475 kez okundu
Hemoroid »  113483 kez okundu
Þambal Emmi »  41267 kez okundu
Övünmek Gibi Olmasýn »  39240 kez okundu
Ýki Kilo Yeter »  23509 kez okundu
Yeni Modelini Aldýk »  29159 kez okundu
Yabancý Deðilsin »  23399 kez okundu
Vasiyet »  21826 kez okundu
Uçak Düþüyor »  26699 kez okundu
Tüccarýn Oðlu »  21493 kez okundu
Topum Tüfeðimi Geri Ver »  19558 kez okundu
Taksimetreyi Durdur »  20635 kez okundu
Sanada mý Malum Oldu »  22538 kez okundu
Sana Ýliþmezler »  21934 kez okundu
Sahte Olmasaydý »  17772 kez okundu
Sabah Sabah.. »  23034 kez okundu
Protesto »  16058 kez okundu
Pazarlýk Payý »  17073 kez okundu
Pastýrma Babamýn Hayrýna »  19299 kez okundu
Padiþahla Kayserili »  19924 kez okundu
On Bin Lirayý Gördü »  18231 kez okundu
Oda Kayseriliydi »  18769 kez okundu
Nasýl Çalarmýþ »  14699 kez okundu
Minareyi Görmeseydin Aklýn Baþýna Gelmezdi »  7347 kez okundu
Kazýklayacaktý »  13984 kez okundu
Kayserili Hesabý »  18533 kez okundu
Kayserili Dileði »  13133 kez okundu
Kayserili Askerde »  15559 kez okundu
Kayseriye Liman »  14527 kez okundu
Kayserili Kullarýný Korusun »  17738 kez okundu
Kavuncunun Alçak Gönüllülüðü »  12644 kez okundu
Kastamonu »  18002 kez okundu
Kadýn Ýçin »  13247 kez okundu
Kaç Eder »  15874 kez okundu
Herif Gelsin de Dinlesin »  15001 kez okundu
Görmek Ýstiyorum »  12797 kez okundu
Eþþek Baþý »  12011 kez okundu
Eþek Gibi Anýr »  12704 kez okundu
Eþek Eti »  13025 kez okundu
Eþek Boyamak »  15949 kez okundu
 
1   2     Sonraki »
 
     
   







Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS