Ensesine Vurulacak KadĂ˝n   
Zenginler kulßbß Üzel bir yarýÞma dßzenlemiÞti. Açýk havada yapýlacak
olan bu yarýÞmanýn etaplarý Þu Þekildeydi, ortada bir masa ve masanýn
ßzerinde çok sert bir içki olacaktý, yarýÞmacý bu içkiyi bir dikiÞte içecek,
ondan sonra koÞarak karÞýdaki maðaraya girecek, maðaranýn içindeki
çok vahÞi bir ayýnýn ensesine bir tokat vurup maðaranýn diðer kapýsýndan
dýÞarý çýkacak ve dýÞarda bekleyen çok gßzel bir kadýnla seviÞecekti. Bu
etaplarý tamamlayabilen yarýþmacý birinci olacaktý... Ýlk olarak Alman
yarýÞmacý tezahßratlar içinde masanýn yanýna gelir, seyircileri
selamladýktan sonra içkiyi kafasýna diker. Fakat içki o kadar serttir ki
Alman bunu içer içmez olduðu yere yýðýlýp kalýr. Ýkinci olarak masanýn
baÞýna Fransýz gelir, o da seyircileri selamladýktan sonra kendinden gayet
emin bir Þekilde içkiyi kafasýna dikip maðaraya doðru fýrlar, fakat tam
maðaranýn aðzýna geldiðinde içkinin tesiriyle sýzýp kalýr. Onu da alýp
gÜtßrßrler. Son olarak Nam-ý Kemal masanýn yanýna gelir. Diðer
yarýÞmacýlar iri yarý izbandut gibi adamlar olduðu halde, Nam-ý Kemal ufak
tefek, tok karnýna 48 kg. gelen bir adamdýr. Seyirciler epey gßlßÞßrler
fakat bizimki gayet kendinden emin bir Þekilde içkiyi kafasýna dikip
gÜzlerini 15-20 saniye kapalý tuttuktan sonra yýldýrým gibi fýrlayýp
maðaradan içeri girer. Biraz sonra içerden hýrýltýlar, gßrßltßler,
baðrýÞmalar, feryatlar gelmeye baÞlar. Aradan 20 dakika geçer Kemal
ortada yoktur, 30 dakika yok derken tam 45 dakika sonra diðer kapýdan
kan-ter içinde çýkan Nam-ý Kemal, elinin tersiyle alnýndaki teri silerek
baðýrýr: - "Nerede ensesine vurulacak kadýn?"
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS