Sýfýrdan   
Bir kadýnla en çok kimin birlikte olabileceði konusunda bir yarýþma
yapýlýyormuþ, dayanýrsa kadýn dayanamazsa yarýþmacý büyük ödülü
alacakmýþ. Nam-ý Kemal de oradaymýþ. Her postadan sonra da duvara
çarpý atýlýyormuþ. Alman baþlamýþ 1,2,3.. týkanmýþ. Ýngiliz baþlamýþ
3,5,7.. o da týkanmýþ. Fransýz 15,20.. derken o da kalmýþ. Bizim Nam-ý
Kemal baþlamýþ 70,80,90 derken durmak bilmiyor. Bakmýþ kadýn iþ kötü,
Nam-ý Kemal'in duracaðý yok, 95.yi yaparken "yok efendim bu 94." diye
tutturmuþ. Nam-ý Kemal, "Olur mu hanfendi 95 oldu, burada boþuna mý
çarpý atýyoruz, sayýyoruz" dese de kadýn dinlemiyor, "hayýr bu daha 94."
diyormuþ. En sonunda bizimki zývanadan çýkmýþ: - "Baþlarým þimdi
çarpýna da sana da, sil hepsini sýfýrdan baþlýyoruz."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS