Karpuz taþýmaca   
Nam-ý Kemal, Japon, Alman ve Ýngiliz en çok kimin karpuz taþýyacaðý
üzerine iddiaya girerler. Japon der ki: - "Ben iki tane taþýrým..
Koltuklarýmýn altýna birer tane alarak." Ýngiliz der: - "Ben de 4 tane
taþýrým.. Ýki tane koltuk altlarýma, iki de omuzlarýmýn üstüne alýrým."
Alman da der ki: - "Ben de beþ tane taþýrým.." Herkes þaþýrýr "nasýl
taþýrsýn?" - "Ýki tane koltuk altýna alýrým, iki tane omuzlarýmýn üstüne, bir
tane de önüme takarým" demiþ. Sýra Nam-ý Kemal'e gelmiþ, o da "9 tane
taþýrým" demiþ.. "Nasýl?" demiþler.. - "Ýki tane koltuk altýna, iki tane
omuzlarýma alýrým.. Almaný da önüme takarým."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS