Yüzme Yarýþý   
Ýstanbulda özürlüler için açýlan bir olimpiyat salonunda, yüzme yarýþlarý
yapýlmaktadýr. Yüzücüler yerlerini alýrlar. 1. Kulvarda bacaðýndan sakat bir
yüzücü, 2. Kulvarda kolundan sakat biri vs vs. 10. kulvarda ise Temel'i
getirirler, Temel sýrf "Kafa" dan oluþmakta:
 Sonra yarýþma baþlamýþ tüm sporcular kulvara çýkmýþlar,bizim temelin
kafasýnýda koymuþlar kulvara.Start verilmiþ tüm sporcular havuza atlamýþ.
Neyse oradan biri de temelin kafayý sallamýþ havuza. Herkes finishe
doðru giderken bizim temelin kafa dibe doðru gidiyormuþ. Yarýþma bitmiþ
görevliler temelin kafayý çýkartmýþlar "hani 1. olacaktýn" demiþler.
 Temel "Ya hiç sormayýn, olacaktým ama kulaðýma kramp girdi" demiþ. 
 
 
 	
     
     
      
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS