Yeþiller Yukarý   
Adamýn biri kahveye girmiþ, bir çay ýsmarlamýþ
 Ancak bir iki yudum içip birden dýþarý fýrlamýþ;
 - "Yeþiller yukarýý, yukarýýý ulannn!!!"
 diye baðýrmýþ, sonra içeri girip çay içmeye devam etmiþ, 
 bir süre sonra yine dýþarý fýrlamýþ,
 - "Yeþiller yukarýýýýý!!! "
 Ayný iþlemi birkaç defa tekrarlayýnca kahveci dayanamamýþ, 
 - "Abey sen ne yapýyon yav?"
 diye sormuþ. Adam;
 - "Ben müteahhidim, bu gün bahçeye agaç fideleri diktiriyorum.
 Ancak bütün iþçiler laz, bir terslik olmasýn, aðaclarý ters 
 dikmesinler diye bagýrýyorum."
 
 
 
 	
     
     
      
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS